Immigrasjon til Norge - Team Relocations

Immigrasjon til Norge

Våre konsulenter bistår gjennom hele prosessen.

Immigrasjon til Norge

En viktig del ved flytting av en ansatt til Norge er å få gyldig dokumentasjon om innvandring. I Team Relocations har vi bistått flere klienter med å skaffe gyldig arbeids- og oppholdstillatelse uavhengig av søkerens nasjonalitet.

Våre konsulenter vil bistå gjennom hele prosessen, slik at riktig dokumentasjon blir sendt til norske utlendingsmyndigheter.

Les mer under for info om hva vi kan bistå med.

Non-EU / EØS-borgere

Borgere fra ikke-EU / EØS-land har behov for en gyldig arbeids- og oppholdstillatelse før de kan starte oppdraget i Norge.

Vi kan bistå med:

  • Innhenting av nødvendig dokumentasjon
  • Gjennomgå all dokumentasjon
  • Registrere søknad online
  • Sende inn søknaden fysisk
  • Følge opp i løpet av behandlingstiden
  • Følge ansatt for gjennomføring av tillatelsen

EU / EØS-borgere

Borgere fra EU / EØS-land har behov for et registreringsbevis dersom oppdraget vil vare mer enn 3 måneder i Norge.

Vi kan bistå med:

  • Innhenting av nødvendig dokumentasjon
  • Gjennomgå all dokumentasjon
  • Registrere søknad online
  • Følge ansatt for gjennomføring av tillatelsen

Familieinnvandring

Familiemedlemmer av ansatte i Norge har behov for en gyldig oppholdstillatelse for å følge kravet fra norske myndigheter. I Team Relocations kan vi hjelpe med å finne den optimale søknadsprosedyren for familiemedlemmer slik at familiemedlemmene kan komme til Norge så snart som mulig.

Spørsmål om immigrasjon? Vi ringer deg!

1 + 0 = ?

Kjære besøkende,

Team Relocations skiftet 1. Januar 2020 navn til SIRVA. Vi er nå del av verdens største relocation- og flyttebyrå, og ser frem til å hjelpe deg uansett hvor i verden du skal flytte.

Denne nettsiden vil fortsatt være aktiv en liten stund fremover, før vi går over til en ny nettside.

Klikk her for å komme i kontakt med oss i dag!