Sertifiseringer - Team Relocations

Våre sertifiseringer

Team Relocations mål og kvalitetssystem er en obligatorisk del av vår introduksjon og opplæringsplan til alle nyansatte. Her får de en innføring i hele systemet samt, at det fokuseres på de prosessene som er mest relevant for deres arbeidsområde.

 

Kvalitetssertifikat

ISO 9001:2015

Multisite sertifikat utstedt og revidert av Lloyds LRQA. For å sikre fornøyde kunder, og kvaliteten vi leverer, har vi beskrevet våre prosesser og rutiner. Disse er gjenstand for kontinuerlig revisjon, måling og rapportering. Ved avvik registreres disse, og tiltak for årsakssammenheng, analyse og forbedringer iverksettes.

Miljøsertifikat

ISO 14001:2015

Multisite sertifikat utstedt og revidert av Lloyds LRQA. Team Relocations AS har som mål at vi skal påvirke det ytre miljø i minst mulig grad. Vi har derfor innført rutiner og prosesser for å ivareta denne målsetningen, herunder å kun benytte resirkulerbart pakkmatriell, fokus på transportplanlegging, strøm og drivstoffreduserende tiltak, kildesortering med mer.

 

Autorisert økonomisk operatør

AEO sertifikat

Utstedt og revidert av Tollvesenet. Denne sertifiseringen gir oss et internasjonalt stempel som sikker leverandør og at vi har gode rutiner og kontroll i forbindelse med fortolling og tollager. Krav til AEO sertifisering er bla. kvalitets- og HMS system, ordnet økonomi, at lover og regler følges og at selskapet ikke har vært innblandet i kriminelle handlinger.

Achilles

StartBank-sertifikat

Sertifikatet gjelder flyttetjenester (ekskl. lagringstjenester), vaktmestertjenester, kurer tjenester, transporttjenester, andre transport og lagringstjenester

På flyttefot? Vi ringer deg!

1 + 1 = ?

Kjære besøkende,

Team Relocations skiftet 1. Januar 2020 navn til SIRVA. Vi er nå del av verdens største relocation- og flyttebyrå, og ser frem til å hjelpe deg uansett hvor i verden du skal flytte.

Denne nettsiden vil fortsatt være aktiv en liten stund fremover, før vi går over til en ny nettside.

Klikk her for å komme i kontakt med oss i dag!