Om Oss | Team Relocations

Om oss

Bli kjent med vårt selskap og historien bak

Om Team Realocations

Team Relocations har en lang historie og bransjeerfaring. Fra vår spede barndom i 1937 som en liten lokalbedrift til vår posisjon idag som Norges største flyttebyrå og representant i verdens største flyttenettverk, har vi etterstrebet å gjøre våre kunder fornøyde.

Idag har vi regionskontorer i Oslo, Bergen og Stavanger med samarbeidspartnere som dekker hele landet.

5 000 årlige

oppdrag

10 000 m2

tilgjengelig lagerkapasitet

33 Team Relocations

kontorer i 14 land

80 års

erfaring

Historien om Team Relocations

Team Relocations AS, tidligere Majortrans Flytteservice AS, har drevet profesjonell flytting siden 1937. I dag er vi Norges største på integrerte flytte- og relocationtjenester. Vi ser på oss selv som det beste, mest innovative og profesjonelle flytte- og relocationselskapet i Norge. Vår målsetning er å til enhver tid være næringslivets førstevalg.

I et marked preget av oppkjøp og fusjoner har Team Relocations fulgt utviklingen og vokst fra den lille lokale bedriften Majorstubudene til å være der vi er i dag som Norges representant i verdens største flyttenettverk.

Utviklingen fra 1937 til i dag har inkludert oppkjøp og fusjon av selskapene Frogner International og Flytte Service. Vi dannet et strategisk samarbeid med våre søsterselskap i Danmark og Sverige, og i dag eies vi alle av Team Relocations.

Majortrans endret selskapsnavn til Team Relocations i 2011.

Ansvarsbestemmelser for flytte- og lagringstjenester

Team Relocations benytter seg av NSAB Generelle ansvarsbestemmelser. Disse er basert på et godt verdigrunnlag som skal sikre både oss og kunden.

  • Ivaretar kundens interesser på en forsvarlig måte
  • Ivaretar flyttebyråets interesser på en forsvarlig måte
  • Ansvarsbestemmelsene samsvarer med norsk lov på en harmonisk måte
  • Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB/2015) benyttes ved mange typer transporter i Norden, og er laget i samarbeid med samtlige nordiske nærligslivsorganisasjoner. Det har derfor vært naturlig for oss at ansvarsbestemmelsene som skal gjelde for flyttebransjen i Norge bygger på hovedprinsippene fra NSAB/2000.

Last ned komplette ansvarsbestemmelser under.

Våre besøkskontor og avdelinger